Bor och verkar i Göteborg har min arbetsplats på Konstepidemin. Senaste utställningen 2016 på Galleri ThomassenGöteborg med”Kammarspel”.Ett flertal utställningar på bl.aSkövde Konsthall, Borås Konstmuseum, Stenasalen Göteborgs Konstmuseum, Galleri Oijens Göteborg.

Studerade vid Konsthögskolan Valand Göteborgs Universitet på 1980-talet.

Jag har tilldelats Stenstiftelsens kulturstipendium, Föreningen Gnistan, Göteborgs Stad samt ett flertal stipendier från Konstnärsnämnden.

Verksam som lektor i Fri konst på Konsthögskolan Valand1995-2000. Lärare vid Göteborg Konstskola.

Mina arbeten tar sin utgångspunkt måleriet det är förutsättning för mina verk. Kroppars relation till rummet dess utbredning i rummet/världen rör de flesta av mina arbeten.