Kattfigur i brons på röd Bohusgranit, en plats för elever och andra att slå sig ned på.
 Verket i miljö,  sedd från skolgården mot skolhusets fasad där en hästfigur sitter högt upp  på fasaden som ett riktmärke.  De bägge skulpturerna står  rumslig realtion till varandra.  Skulpturerna är gjutna i brons.         
%22kamrater%225 (1).jpg
prev / next